โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์,ซอฟท์แวร์อพาร์ทเม้นท์,โปรแกรมห้องพักรายวัน,โปรแกรมห้องพักรายเดือน,ซอฟท์แวร์อพาร์ทเม้นท์,อพาร์ตเม้นต์
--Home--
โปรแกรม/Soft Ware Download
Apartment Doc
Hotel Doc
i Me POS Doc
Nadiya Restaurant Doc
เชิญชมการสาธิตโปรแกรม ฟรี
โทรด่วน : 081-383-3472
Email : rentiny@hotmail.com
เรา...มุ่งมั่น พัฒนาซอฟท์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้งานของคุณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ...
Rentiny Software
ระบบงานโดยสรุป โปรแกรมอพาร์ตเม้นต์
ระบบรักษาความปลอดภัย
[ / ] ทำงานพร้อมกันได้หลายคน (รองรับระบบ Lan)
[ / ] มีรหัสประจำตัวพนักงานแต่ละคน
[ / ] กำหนดสิทธิ การทำงานของแต่ละคน
[ / ] การเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ต้องได้รับสิทธิ
[ / ] การแก้ไข หรือลบข้อมูล มีรายงานตรวจสอบ
[ / ] การแก้ไขวันที่ในโปรแกรม ต้องมี Password
[ / ] Password ต่าง ๆ ควบคุมโดย Admin
ระบบจองห้องพัก
[ / ] ต้องชำระเงินจอง
[ / ] เงินจองจะวิ่งมาหักเงินในวันทำสัญญา
[ / ] ชำระเงินจองด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต
[ / ] รายงานห้องจองถึงกำหนด เรียงตามวันที่นัดทำสัญญา
[ / ] บุคคลอื่น จองให้ได้
ระบบเช็คอิน ทำสัญญาเข้าพัก
[ / ] ชื่อคู่สัญญาจริง ไม่ตรงกับชื่อผู้จองได้
[ / ] แยกหรือรวมเงินประกันออกจากค่าห้องล่วงหน้าได้
[ / ] ย้ายห้องขณะทำสัญญาได้
[ / ] บันทึกเลขมิเตอร์น้ำ ไฟ เริ่มต้นทันที
ทำใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
[ / ] ประมวลผลใบแจ้งหนี้ และสั่งพิมพ์ครั้งเดียวทั้งตึก
[ / ] คำนวณน้ำ ไฟ ขั้นต่ำอัตโนมัติ
[ / ] ตรวจสอบข้อมูลก่อนประมวลผลจริง
การชำระเงินตัดใบแจ้งหนี้
[ / ] ชำระเงินเติมจำนวน หรือชำระเงินบางส่วนก็ได้
[ / ] ชำระได้หลายประเภท ทั้งเงินสด เงินโอน หรือเงินฝาก
[ / ] ออกรายงานสรุปเงินรับประจำวันเพื่อน้ำส่ง
ระบบงาน ย้ายออก คืนห้อง
[ / ] บันทึกค่าความเสียหายได้ไม่จำกัดรายการ
[ / ] ค่าใช้จ่ายตัดเงินประกัน หรือจ่ายเงินสดก็ได้
[ / ] กรณีคืนเงินประกัน เงินสด หรือโอนเข้าบัญชีก็ได้
ระบบงานเสริมมากมาย
[ / ] เปลี่ยนห้อง
[ / ] เปลี่ยนสิทธิ
[ / ] ออกใบเสร็จทันที
[ / ] ระบบแจ้งซ่อม
[ / ] Post รายการประจำวัน
[ / ] บันทึกผู้พักร่วม
[ / ] บันทึกรับเงินประกันเพิ่มเติม
[ / ] ฯลฯ รองรับทุกปัญหาในระบบอพาร์ทเม้นท์
--- ซอฟท์แวร์ บริหารจัดการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ / Software for Apartment ---
-
ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขี้นจะหมดไป เช่น ลืมบันทึกรายการแจ้งหนี้บางรายการ หรือ เอกสารใบจดเลขมิเตอร์เดือนก่อนสูญหาย หรือออกใบแจ้งหนี้ล่าช้า ไม่ทันกำหนด
-
การตรวจสอบประวัติลูกค้าที่เคยเข้าพัก สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
-
การตรวจสอบการทำใบแจ้งหนี้ของส่วน Front สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
-
รายละเอียดเพิ่มเติม...
ซอฟท์แวร์ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์
ทำไมจึงต้องมีโปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ไว้ใช้งาน...?
-
เพราะ...การออกใบแจ้งหนี้แต่ละเดือนใช้เวลานาน แถมยังอาจเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างเ ช่น ลืมบันทึกรายการรายได้จากลูกค้าบางรายการ หรือ การบันทึกเลขมิเตอร์เดือนปัจจุบัน ต่ำกว่าเดือนก่อน ทำให้ต้องเสียเวลาตรวจสอบเป็นเวลานาน
-
เพราะ...การติดตามยอดค้างชำระเป็นเรื่องยาก และใช้เวลาค้นหานาน หรือบางครั้งอาจทำเอกสารสูญหาย ทำให้ติดตามหนี้ค้างชำระเป็นเรื่องยาก หรืออาจทำไม่ได้
-
เพราะ...ลูกค้าประวัติเสีย กลับมาเข้าพักโดยที่เราไม่รู้ เนื่องจากลูกค้าอาจเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ทำให้การสืบค้นประวัติเดิมทำได้ยาก หรือไม่สามารถทำได้
-
เพราะ...มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำค่าน้ำ บางครั้งพนักงานอาจตรวจสอบไม่ละเอียด ไม่คำนวณอัตราขั้นต่ำค่าน้ำให้ตามที่กำหนด ทำให้บริษัทต้องสูญเสียรายได้
-
เพราะ...ต้องการควบคุม และตรวจสอบการทำใบแจ้งหนี้ของพนักงานในแต่ละเดือน รวมถึงการส่งเงินรายได้ประจำวันของพนักงานในแต่ละวัน
ขั้นตอนการทำงานโดยสรุป
จองห้องพัก
-
ทำให้รู้กำหนดล่วงหน้าว่า ลูกค้าถึงกำหนดทำสัญญาเข้าพักเมื่อไหร่ เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องไว้ล่วงหน้า
-
รับชำระเงินจองล่วงหน้า แล้วนำมาหักในวันทำสัญญา
ทำสัญญา
-
บันทึกรายละเอียดสัญญา วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดสัญญา เลขมิเตอร์น้ำ เลขมิเตอร์ไฟเริ่มต้น
-
บันทึกรายการเงินประกัน ค่าห้อง,ค่าเฟอร์ฯ,ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ รับล่วงหน้า
ออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
-
คีย์เฉพาะ เลขมิเตอร์น้ำ ไฟ และค่าโทรศัพท์ (กรณีไม่ได้ใช้มิเตอร์ดิจิตอล) โดยรายการรายได้คงที่จะวิ่งเข้าใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
-
ออกใบแจ้งหนี้ พร้อมตั้งลูกหนี้ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้พร้อมกันทั้งตึก
-
บันทึกรายการรับชำระเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน โดยจะทำการตัดลูกหนี้โดยอัตโนมัติ
ลูกค้าย้ายออก คืนห้องพัก
-
ออกรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันคืนห้องพัก
-
บันทึกตัด และคืนเงินประกัน และคืนสถานะห้องเป็นว่างโดยอัตโนมัติ
ระบบงานเสริม ที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
ระบบจดจำเลขมิเตอร์อัตโนมัติ
-
ระบบจะจดจำเลขมิเตอร์เดือนสุดท้ายไว้เสมอ เพื่อนำมาใช้คำนวณกับเลขมิเตอร์ของเดือนปัจจุบัน แล้วคำนวณออกมาเป็นจำนวนยูนิตใช้ไปสรุปเป็นค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ จึงเป็นการง่ายต่อพนักงาน ที่ไม่ต้องค้นหาเลขมิเตอร์เดือนเก่า และนอกจากนี้ยังลดข้อผิดพลาดในการคำนวณยอดเงินสุทธิอีกด้วย
-
ในกรณีที่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ ระบบจะคำนวณจำนวนมิเตอร์ขั้นต่ำให้อัตโนมัติ ทั้งค่าน้ำ และค่าไฟ เช่น กำหนดยอดเงินขั้นต่ำใช้น้ำไว้ที่ 50 บาท ลูกค้าใช้น้ำจริง 2 ยูนิต ไม่ถึง 50 บาท โปรแกรมจะคำนวณคิดเงิน 50 บาทให้อ้ตโนมัติ
ระบบจดจำค่าใช้จ่ายประจำเดือน
-
ระบบสามารถบันทึกฝังรายได้คงที่ ในแต่ละห้องไว้ล่วงหน้าได้ไม่จำกัดรายการ และเมื่อมีการทำใบแจ้งหนี้ รายการรายได้เหล่านี้จะวิ่งเข้าไปในใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถป้องกันการลืมคีย์รายการได้ เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าอินเตอร์เน็ต
ระบบจะแสดงสถานะห้อง ด้วยแถบสีที่แตกต่างกัน
-
ในกรณีที่มีห้องพักเป็นจำนวนมาก การแยกห้องพักที่ว่าง กับห้องพักที่มีลูกค้าอยู่ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้น โปรแกรมจึงมีหน้า แร็คมอนิเตอร์ (Rack Monitor) ไว้สำหรับให้พนักงานตรวจดูสถานะห้องพัก เพื่อการทำงานที่ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ระบบบันทึกฐานข้อมูลลูกค้า
-
สำหรับเก็บชื่อที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่ทำงาน โทรศัทพ์ติดต่อ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยฐานข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ตลอด ซึ่งในอนาคตหากลูกค้าเก่ากลับเข้ามาพักใหม่ เราสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าพักได้ทันที
รายงานหนี้ค้างชำระ
-
โปรแกรมจะสะสมยอดหนี้ทุกครั้งที่ไม่ชำระเงิน เพื่อสรุปยอดหนี้รายบุคคล และยอดหนี้รวม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมยอดหนี้ค้างชำระไม่ให้สูงเกินไป
ระบบแจ้งซ่อม
-
สำหรับลงบันทึกการแจ้งซ่อม ลงวันที่ และเวลาที่นัดหมายเพื่อให้เจ้าของห้องอยู่รอช่างที่จะเข้าไปซ่อม
เรา...มุ่งมั่น พัฒนาซอฟท์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานของคุณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น...Rentiny Software
ติดต่อชมการสาธิตโปรแกรม ฟรี
รีบโทรจองด่วน : 081-383-3472 หรือ Email : rentiny@hotmail.com
Rack Monitor : สำหรับดูสถานะห้องพัก ณ ปัจจุบัน


Invoice : เมนูออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือนครั้งเดียวทั้งตึก


Check Out : เมนูย้ายออก (เช็คเอ้าท์) สามารถนำค่าใช้จ่ายหัก และคืนเงินประกันได้ทันที


Invoice : รูปแบบใบแจ้งหนี้มาตรฐาน ขนาดกระดาษ A5 (ครึ่งA4) ปรับเปลียนรูปแบบ และขนาดได้เองโดยลูกค้า


เรา...มุ่งมั่น พัฒนาซอฟท์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานของคุณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น...Rentiny Software
ติดต่อชมการสาธิตโปรแกรม ฟรี
รีบโทรจองด่วน : 081-383-3472 หรือ Email : rentiny@hotmail.com
-----
Link ที่น่าสนใจ