โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์,ซอฟท์แวร์อพาร์ทเม้นท์,โปรแกรมห้องพักรายวัน,โปรแกรมห้องพักรายเดือน,ซอฟท์แวร์อพาร์ทเม้นท์,อพาร์ตเม้นต์
--Home--
โปรแกรม/Soft Ware Download
Apartment Doc
Hotel Doc
i Me POS Doc
Nadiya Restaurant Doc
เชิญชมการสาธิตโปรแกรม ฟรี
โทรด่วน : 081-383-3472
Email : rentiny@hotmail.com
เรา...มุ่งมั่น พัฒนาซอฟท์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้งานของคุณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ...
Rentiny Software
ระบบงานโดยสรุป ซอฟท์แวร์โรงแรม
ระบบรักษาความปลอดภัย
[ / ] ทำงานพร้อมกันได้หลายคน (รองรับระบบ Lan)
[ / ] มีรหัสประจำตัวพนักงานแต่ละคน
[ / ] กำหนดสิทธิ การทำงานของแต่ละคน
[ / ] การเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ต้องได้รับสิทธิ
[ / ] การแก้ไข หรือลบข้อมูล มีรายงานตรวจสอบ
[ / ] การแก้ไขวันที่ในโปรแกรม ต้องมี Password
[ / ] Password ต่าง ๆ ควบคุมโดย Admin
ระบบจองห้องพัก
[ / ] ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจอง
[ / ] สามารถยืนยันการจองด้วยการชำระเงินล่วงหน้าได้
[ / ] ชำระเงินจองด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต
[ / ] รายงานห้องจองถึงกำหนด ตามวันเช็คอิน
ระบบเช็คอิน (Check in)
[ / ] ชำระเงิน Deposit หรือไม่ก็ได้
[ / ] เช็คอินทีละห้อง หรือครั้งเดียวหลายห้องก็ได้
[ / ] เรียกเช็คอินจากผู้จอง หรือ Walk in
[ / ] รองรับการเช็คอินแบบกรุ๊ป
ระหว่างพัก (Guest in house)
[ / ] กรณีลูกค้าอยู่ต่อคำนวณค่าห้องเพิ่มอัตโนมัติ
[ / ] Post รายการ Extra ได้ไม่จำกัด
[ / ] การลบ แก้ไขรายการ ต้องได้รับสิทธิ
[ / ] คีย์รับเงิน Deposit ได้ทุกวัน
เช็คเอ้าท์ (Check out)
[ / ] แยกบิลค่าห้อง กับ บิล Extra หรือไม่ก็ได้
[ / ] ตั้งลูกค้าเป็นลูกหนี้ กรณีค้างชำระ
[ / ] ค่าใช้จ่ายหักเงิน Deposit
[ / ] ชำระเงินผสม เช่น Deposit ไม่พอ ชำระเงินสดเพิ่ม
ระบบงานเสริมมากมาย
[ / ] ปรับราคาเมื่อเปลี่ยนจากวันโลว์มาไฮซีซั่น
[ / ] ขยายเวลาอยู่ต่อ
[ / ] แก้ไขจำนวนคนพัก รหัสกรุ๊ป
[ / ] เปลี่ยนห้อง
[ / ] รวมรายการห้องหนึ่งกับอีกห้องหนึ่ง
[ / ] Rack Monitor สามารถแยกสีตามราคาห้องได้
เชิญชมการสาธิตโปรแกรม ฟรี
โทรด่วน : 081-383-3472
Email : rentiny@hotmail.com
--- ซอฟท์แวร์ บริหารจัดการธุรกิจโรงแรม / Software for Hotel ---
ซอฟท์แวร์ โรงแรม
การทำงานในส่วนของ Front และ Cashier มีขั้นตอนการทำงานดังนี้
-
จองห้องพัก -> ยืนยันการจองห้องพัก (ชำระเงินจอง)
-
เข้าพัก (Check in) -> Extra -> Room Service
-
ออก (Check out) -> Bill or Folio
โปรแกรมโรงแรม
คุณสมบัติโปรแกรมโดยสรุป
-
วันที่ของตัวโปรแกรมโรงแกรมโรงแรม แยกจากวันที่ระบบ (OS)
ทำให้ไม่ต้องวิตกเรื่องการออกรายงานประจำวัน ในกรณีที่การตัดสิ้นวันไม่ตรงกับ 24.00 น. และโปรแกรมจะไม่เจาะจงว่าเป็นเวลาใด ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาปิดสิ้นวันได้อย่างอิสระ
-
การแสดงสถานะห้องพักใช้แถบสีเป็นตัวแยกสถานะ
เพื่อง่ายในการตรวจสอบห้องพัก จึงแทนค่าแถบสีเขียว คือห้องมีลูกค้าพัก , สีเหลืองคือ ห้องมีลูกค้าจอง , สีชมพูคือ ห้องถึงกำหนดเช็คเอ้าท์ , สีเทาคือ ห้องรอทำความสะอาด ,สีม่วงคือ ห้องไม่พร้อมให้บริการ (OO)
-
รองรับระบบการจองแบบกรุ๊ป และ เอเจน หรือ ฯลฯ
เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการเช็คอินแบบกรุ๊ปขนาดใหญ่ โปรแกรมสามารถจัดห้องเข้าพักให้โดยอัตโนมัติ ในการทำเช็คอินเพียงครั้งเดียว
-
สามารถบันทึกเงิน Deposit ล่วงหน้า
เงิน Deposit สามารถส่งรายการเข้าห้อง Master ทันทีเมื่อทำการเช็คอินโดยไม่ต้องคีย์รายการซ้ำอีก
-
การแยกบิลค่าห้อง และ Extra
สามารถแยกรายการ Extra ออกจากค่าห้องได้อย่างอิสระ เพื่อทำบิลแยกรายการสำหรับลูกค้าเอเจน
-
พิมพ์รายงาน Night Audit สิ้นวัน
เพื่อใช้เตรียมงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยรายงานพื้นฐานประกอบด้วย Guest in House ,Departure ,Arrivals
-
สามารถสรุปเงินรายกะได้
โดยจะแยกประเภทการชำระเงินด้วย เงินสด การ์ด เงินโอน และลูกหนี้ ตามแต่ประเภทรายการให้เห็นอย่างชัดเจน
เติมเต็มระบบงานด้วย ส่วนควบคุม(Back Office)
ระบบ Back Office โปรแกรมโรงแรม
ส่วนควบคุมประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้
* ระบบฐานข้อมูล * ระบบจัดซื้อ * ระบบเจ้าหนี้ * ระบบสต็อก * รายงานสำหรับตรวจสอบหน้าฟรอนด์
เรา...มุ่งมั่น พัฒนาซอฟท์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานของคุณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น...Rentiny Software
ติดต่อชมการสาธิตโปรแกรม ฟรี
รีบโทรจองด่วน : 081-383-3472 หรือ Email : rentiny@hotmail.com
ตัวอย่างหน้าจอบางส่วน
Rack Monitor : สำหรับดูสถานะห้องพัก ณ ปัจจุบัน


Booking Monitor : สำรับดูสถานะห้อง เวลาทำจองห้องพัก


Booking : สำหรับบันทึกจองห้องพัก


Check in : หน้าบันทึกรายการเช็คอินทีละห้อง


Check out : หน้าบันทึกรายการเช็คเอ้าท๊ทีละห้อง


Deposit bill : ตัวอย่างบิล Deposit (สามารถปรับแก้ได้โดยลูกค้า)


เรา...มุ่งมั่น พัฒนาซอฟท์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานของคุณ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น...Rentiny Software
ติดต่อชมการสาธิตโปรแกรม ฟรี
รีบโทรจองด่วน : 081-383-3472 หรือ Email : rentiny@hotmail.com